divendres, 21 de novembre de 2014

El noi de la mare FLAUTA i ORFF

El noi de la mare és també un clàssic dels concerts de Nadal. Té un nivell de dificultad molt acceptable tan pels alumnes que acaben de començar amb el conjunt instrumental ORFF com pels que acaben de començar a llegir i a tocar la flauta (és la primera paritura que ja toquem amb totes les notes).

En el Wix que he refet enguany hi he posat dues bases d'acompanyament. Fixeu-vos que en la que hi posa ORFF és la base amb què tocarem al concert i que, a diferència de la primera, repeteix  la tornada.

També hi he posat la partitura interactiva amb Noteflight.

http://musicaade.wix.com/elnoidelamare