dimarts, 15 de maig de 2012

La suite barroca

Durant el Barroc comença a organitzarse el conjunt instrumental que anomenem orquestra. Amb el naixement de l'orquestra, neixen moltes formes instrumentals i una d'elles és la Suite

En francés, suite vol dir sèrie o seguit. Aquest tipus de música orquestral anomenada Suite, és una successió de moviments amb caràcter de dansa, lents i ràpids alternativament. 

G.F. Handel va escriure la Suite anomenada "Música per als reials focs artificials" o "Royal Fireworks". Per treballar aquesta obra i conèixer què és una Suite, farem les activitats d'aquest LIM.