diumenge, 25 de setembre de 2011

Per què un bloc d'aula?Aquest any hem començat a treballar d'una nova manera amb els alumnes de 3r i 4t d'ESO del nostre institut: cada alumne ha creat el seu propi bloc.
Un bloc és un lloc web on es van recopilant cronològicament articles (o post) que un o diversos autors escriuen sobre un tema determinat. És un espai molt fàcil de gestionar ja que les plantilles ens venen donades totalment.

Bàsicament és un espai personal per escriure, organitzar i compartir idees i coneixements amb els altres.

1- Què ens permet el bloc?
 1. Publicar treballs individuals
 2. Publicar treballs col·laboratius
 3. Compartir idees
 4. Veure i comentar els treballs dels companys de la classe
 5. Veure els treballs d’altres classes
 6. Ser "Escola Verda"
2- Què podem fer en un bloc?
 1. Escriure per explicar alguna cosa interessant i expressar la nostra opinió.
 2. Penjar imatges, vídeos, àudios
 3. Enllaçar amb altres pàgines web
 4. Fer comentaris als blocs dels companys
3- Què farem amb el nostre bloc?
 1. Publicar els treballs de classe individuals i col·lectius
 2. Penjar els diversos treballs i activitats 2.0
 3. Fer resums de les activitats que farem a classe i fora de la classe
 4. Fer comentaris en els blocs dels companys.
El bloc (o portafoli digital) és el dossier o carpeta on anirem desant de forma ordenada tots el treballs i activitats que farem durant el curs (o trimestre en el cas de 3r d'ESO)
   (imatge extreta de la presentació "El alumno como protagonista del blog" de Raul Diego)